من ترجیح میدم...!!

 

ـ من ترجیح میدم روزی صد بار دلم بشکنه

  تا این که در روز بخوام دل صدنفر رو بشکنم!!

ـ ترجیح میدم همیشه بخاطرخودم که به خدا نیاز دارم نمازبخونم 

 تااین که بخوام واسه خاطرخدا ازترس جهنمی که وجود داره نمازبخونم!!

ـ من ترجیح میدم همیشه با عروسکام بازی کنم

 تا این که ناخواسته عروسکی بشم که همیشه بازیچه بشم!!

 شما ترجیح میدید چه جوری باشید؟؟؟

 بگید تا ثبت کنم!منبع:
http://uncannymind.blogfa.com