_ به کودکی ام قسم اگر میدانستم بزرگسالی اینقدر

دردناک است هرگز اسباب بازی هایم را رها نمیکردم!

.

.

.

ـ در رویا های کودکانه اموختم به چیزی که من تعلق ندارد

 فکرنکنم!! اما ناگهان او همه فکرم شد !!

.

.

.

_ بچه بودیم دل دردها را به یک ناله میگفتیم همه میفهمیدند

  بزرگ شدیم درد دل ها را به صد زبان میگوییم 

  هیچکس نمیفهمد!!!

.

.

._ بگذارید بچه ها تا دلشون میخواهد بچگی کنند

   تا وقتی بزرگ میشوند دلیلی باشه که خنده

   رو لباشون بشینه: اونم خاطرات بچگی !!!


منبع:
http://uncannymind.blogfa.com