_ گاهی باید ارزوهایت را مثل قاصدک بگذاری کف دستت

وبسپاریشان به دست باد تا بروند وسهم دیگران شوند! 


_قاصدک حرف دلم را توفقط میدانی

  نامه عاشقیم را تو فقط میخوانی

  قاصدک هیچ کس با من نیست

  همه رفتند تو چرا میمانی؟!منبع:
http://uncannymind.blogfa.com