من از تو آموختم , خانه باید سبز باشد!

من از تو آموختم , خانه باید پر از عشق باشد!

من از تو آموختم , خانه بی اعدالت ویرانه است!!

من از تو آموختم...

خانه باید همیشه رنگش سبز باشد !

خسرو عزیز ،

حال همه ی ما خوبست

اما تو باور مکن...منبع:
http://mehdi1665.blogfa.com