همه چی بیسته http://ssdsdsd.mihanblog.com 2020-02-23T11:30:10+01:00 text/html 2012-08-28T02:06:00+01:00 ssdsdsd.mihanblog.com sanaz sanazz http://ssdsdsd.mihanblog.com/post/11 <FONT color=#ff0099 size=5>  من ترجیح میدم...!!</FONT> <P></P> <P> </P> <P></P> <P><FONT color=#000000 size=3>ـ <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">من ترجیح میدم روزی صد بار دلم بشکنه</FONT></FONT></P> <P><FONT size=3>  تا این که در روز بخوام دل صدنفر رو بشکنم!!</FONT></P> <P><FONT size=3>ـ <FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff">ترجیح میدم همیشه بخاطرخودم که به خدا نیاز دارم نمازبخونم</FONT> </FONT></P> <P><FONT size=3> تااین که بخوام واسه خاطرخدا ازترس جهنمی که وجود داره نمازبخونم!!</FONT></P> <P><FONT size=3>ـ<FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"> من ترجیح میدم همیشه با عروسکام بازی کنم</FONT></FONT></P> <P><FONT size=3> تا این که ناخواسته عروسکی بشم که همیشه بازیچه بشم!!</FONT></P> <P><FONT color=#ff0099 size=4> <FONT size=5>شما ترجیح میدید چه جوری باشید؟؟؟</FONT></FONT></P> <P><FONT color=#ff0099 size=4> <FONT size=5>بگید تا ثبت کنم!<IMG src="http://blogfa.com/images/smileys/12.gif" height=18><IMG src="http://blogfa.com/images/smileys/42.gif" height=18><IMG src="http://blogfa.com/images/smileys/36.gif" height=18></FONT></FONT></P><br><br>منبع:<br>http://uncannymind.blogfa.com text/html 2012-08-28T02:05:51+01:00 ssdsdsd.mihanblog.com sanaz sanazz پرچم سفيد http://ssdsdsd.mihanblog.com/post/1 <p style="text-align: center;"><img src="http://up.vatandownload.com/images/ol9nyggolvy892lmohu.jpg" /> </p><p dir="rtl" class=" " style="text-align: center; color: rgb(204, 204, 204);"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">زیر پرچم سه رنگ واسه پرچم سفید</span></strong></p> <p dir="rtl" class=" " style="text-align: center; color: rgb(204, 204, 204);"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">مادرم دعا می کرد پدرم می جنگید</span></strong></p> <p dir="rtl" class=" " style="text-align: center; color: rgb(204, 204, 204);"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">قلبمون اون روزا اینهمه ترک نداشت</span></strong></p> <p dir="rtl" class=" " style="text-align: center; color: rgb(204, 204, 204);"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">دلمون شور می زد دستامون نمک نداشت</span></strong></p> <p dir="rtl" class=" " style="text-align: center; color: rgb(204, 204, 204);"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">حالمون اون روزا اگه رو به راه نبود</span></strong></p> <p dir="rtl" class=" " style="text-align: center; color: rgb(204, 204, 204);"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">عوضش امیدمون کسی جز خدا نبود</span></strong></p> <p dir="rtl" class=" " style="text-align: center; color: rgb(204, 204, 204);"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">روزای در به دری شبای بمبارون</span></strong></p> <p dir="rtl" class=" " style="text-align: center; color: rgb(204, 204, 204);"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">دنبال نفت بدو تو صف غذا بمون</span></strong></p> <p dir="rtl" class=" " style="text-align: center; color: rgb(204, 204, 204);"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">دست خالی زیر گوله بارون بودیم</span></strong></p> <p dir="rtl" class=" " style="text-align: center; color: rgb(204, 204, 204);"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">خسته بودیم اما مرد میدون بودیم</span></strong></p> <p dir="rtl" class=" " style="text-align: center; color: rgb(204, 204, 204);"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">رفقای مدرسه ام هنوزم یادم میان</span></strong></p> <p dir="rtl" class=" " style="text-align: center; color: rgb(204, 204, 204);"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">کاش می دونستم الان همکلاسیام کجان</span></strong></p> <p dir="rtl" class=" " style="text-align: center; color: rgb(204, 204, 204);"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">خنده های خواهرم لاله بود و پژمرد</span></strong></p> <p dir="rtl" class=" " style="text-align: center; color: rgb(204, 204, 204);"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">اشکای برادرم سیل شد دنیا روبرد</span></strong></p> <p dir="rtl" class=" " style="text-align: center; color: rgb(204, 204, 204);"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">سیل خون جاری بود از عطش تا کارون</span></strong></p> <p dir="rtl" class=" " style="text-align: center; color: rgb(204, 204, 204);"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">خیلیا خاک شدن زیر سقف خونه شون</span></strong></p> <p dir="rtl" class=" " style="text-align: center; color: rgb(204, 204, 204);"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">حاج خانوم بهم میگه به دلم افتاده</span></strong></p> <p dir="rtl" class=" " style="text-align: center; color: rgb(204, 204, 204);"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">پسرمظلومم پشت در افتاده</span></strong></p> <p dir="rtl" class=" " style="text-align: center; color: rgb(204, 204, 204);"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">هنوزم بعضی شبا موج بمبه تو سرم</span></strong></p> <p dir="rtl" class=" " style="text-align: center; color: rgb(204, 204, 204);"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">هنوزم خواب می بینم خونه ریخته رو سرم</span></strong></p> <p dir="rtl" class=" " style="text-align: center; color: rgb(204, 204, 204);"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">8 سال زندگی با همین دردا گذشت</span></strong></p> <p dir="rtl" class=" " style="text-align: center; color: rgb(204, 204, 204);"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">8 سال آزگار سخت بود اما گذشت</span></strong></p> <p dir="rtl" class=" " style="text-align: center; color: rgb(204, 204, 204);"><strong><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">واسه پرچم سه رنگ زیر پرچم سفید</span></strong></p> <p dir="rtl" class=" " style="text-align: center;"><strong style="color: rgb(204, 204, 204);"><span lang="AR-SA" style="font-size: 10pt;">من هنوز معتقدم باز باید جنگید</span></strong></p> <p style="text-align: left;"></p><br><br>منبع:<br>http://mehdi1665.blogfa.com text/html 2012-08-28T02:05:47+01:00 ssdsdsd.mihanblog.com sanaz sanazz زیبایی باور نکردنی از جهان زیر آب http://ssdsdsd.mihanblog.com/post/121 <p style="text-align: center;"><a href="http://mehdirajaby1.blogfa.com/"><img width="382" height="288" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px;" alt="unbelievable_beauty_underwater_11.jpg" src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up9/54832764174595934082.jpg" /></a></p><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: center;"><strong style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="3">زیبایی باور نکردنی از جهان زیر آب</font></strong></p><br><br>منبع:<br>http://mehdirajaby1.blogfa.com text/html 2012-08-27T04:55:00+01:00 ssdsdsd.mihanblog.com sanaz sanazz http://ssdsdsd.mihanblog.com/post/12 <FONT size=3>این روزها هوا خیلی غبارالود است!!</FONT> <P></P> <P><FONT size=3>گرگ را ازسگ نمیتوان تشخیص داد...</FONT></P> <P><FONT size=3>هنگامی گرگ را میشناسیم که دریده شده ایم.</FONT></P> <P><FONT size=3>.</FONT></P> <P><FONT size=3>.</FONT></P> <P><FONT size=3>.</FONT></P> <P><FONT size=3>ـ اشتباه من این بود هرجارنجیدم لبخند زدم</FONT></P> <P><FONT size=3> همه فکرکردن درد ندارم وضربه ها را محکم تر زدند!</FONT></P> <P><FONT size=3></FONT> </P><br><br>منبع:<br>http://uncannymind.blogfa.com text/html 2012-08-27T00:36:41+01:00 ssdsdsd.mihanblog.com sanaz sanazz نقاشی های بسیار زیبا از کوچولوها با مداد http://ssdsdsd.mihanblog.com/post/123 <p style="text-align: center;"> <a href="http://mehdirajaby1.blogfa.com/"><img width="280" height="414" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" src="http://www.kocholo.org/img/images/331ort8279jsdihexsm.jpg" alt="331ort8279jsdihexsm.jpg" /></a></p><p style="text-align: left;"><br /></p><div align="center" style="color: rgb(255, 0, 0);"> <p align="center"> <span class="postbody"><font face="Tahoma" style="font-size: 13pt;">نقاشی های بسیار زیبا از </font><font face="Tahoma" style="font-size: 13pt;"> کوچولوها</font><font face="Tahoma" style="font-size: 13pt;"> با مداد</font></span></p> </div><p style="text-align: center;"><br /></p><br><br>منبع:<br>http://mehdirajaby1.blogfa.com text/html 2012-08-26T22:07:31+01:00 ssdsdsd.mihanblog.com sanaz sanazz دلنوشته های جدید و بسیار زیبا همراه با عکس http://ssdsdsd.mihanblog.com/post/122 <p style="text-align: center;"><font size="2" face="Tahoma" color="black" id="yui_3_2_0_1_1104729766388207"><a target="_blank" rel="nofollow"> <img width="358" height="241" border="0" title="گروه اینترنتی ایران سان" alt="گروه اینترنتی ایران سان" src="http://adlet.ir/imgc/uploads/13460205407.jpg" /></a></font></p><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: center;"><strong><font size="3" style="color: rgb(255, 51, 0);">دلنوشته های جدید و بسیار زیبا همراه با عکس </font></strong></p><br><br>منبع:<br>http://mehdirajaby1.blogfa.com text/html 2012-08-26T06:19:00+01:00 ssdsdsd.mihanblog.com sanaz sanazz http://ssdsdsd.mihanblog.com/post/13 <FONT class=Apple-style-span size=3>_ به کودکی ام قسم اگر میدانستم بزرگسالی اینقدر</FONT> <P></P> <P><FONT class=Apple-style-span color=#ff0000 size=3>دردناک</FONT><FONT class=Apple-style-span size=3> است هرگز اسباب بازی هایم را رها نمیکردم!</FONT></P> <P><FONT size=3>.</FONT></P> <P><FONT size=3>.</FONT></P> <P><FONT size=3>.</FONT></P> <P><FONT size=3>ـ در رویا های کودکانه اموختم به چیزی که من تعلق ندارد</FONT></P> <P><FONT size=3> فکرنکنم!! <FONT color=#ff0099>اما ناگهان او همه فکرم شد !!</FONT></FONT></P> <P><FONT class=Apple-style-span size=3>.</FONT></P> <P><FONT class=Apple-style-span size=3>.</FONT></P> <P><FONT class=Apple-style-span size=3>.</FONT></P> <P><FONT class=Apple-style-span size=3>_ بچه بودیم دل دردها را به یک ناله میگفتیم همه میفهمیدند</FONT></P> <P><FONT class=Apple-style-span size=3>  بزرگ شدیم درد دل ها را به صد زبان میگوییم </FONT></P> <P><FONT class=Apple-style-span size=3>  هیچکس نمیفهمد!!!</FONT></P> <P><FONT class=Apple-style-span size=3>.</FONT></P> <P><FONT class=Apple-style-span size=3>.</FONT></P> <P><FONT class=Apple-style-span size=3>._ بگذارید بچه ها تا دلشون میخواهد بچگی کنند</FONT></P> <P align=baseline><FONT class=Apple-style-span size=3>   تا وقتی بزرگ میشوند دلیلی باشه که خنده</FONT></P> <P><FONT class=Apple-style-span size=3>   رو لباشون</FONT><SPAN style="FONT-SIZE: medium" class=Apple-style-span> بشینه: <FONT class=Apple-style-span color=#ff00cc>اونم خاطرات بچگی !!!</FONT></SPAN></P> <P><IMG src="http://s2.picofile.com/file/7135087632/1257457629.jpg"></P> <P><FONT class=Apple-style-span color=#ff00cc size=3><BR></FONT></P> <P><FONT class=Apple-style-span size=3><BR></FONT></P> <P><FONT class=Apple-style-span size=3><BR></FONT></P><br><br>منبع:<br>http://uncannymind.blogfa.com text/html 2012-08-26T05:18:00+01:00 ssdsdsd.mihanblog.com sanaz sanazz http://ssdsdsd.mihanblog.com/post/14 </P> <P><FONT class=Apple-style-span color=#ff00cc size=5><U> . . . </U></FONT></P> <P><FONT class=Apple-style-span size=3><EM>این سه نقطه را برای تو گذاشته ام!</EM></FONT></P> <P><FONT class=Apple-style-span size=3>همیشه این ها نشانه سانسور نیست!</FONT></P> <P><FONT class=Apple-style-span size=3>هزارحرف وتصویروخاطره دران خوابیده است!</FONT></P> <P><FONT class=Apple-style-span size=3>مثل من که وقتی تورا نگاهت میکنم جزاین</FONT></P> <P><FONT class=Apple-style-span size=3>سه نقطه بیشترنمیبینم:</FONT></P> <P><FONT class=Apple-style-span color=#ff00cc size=3>" من "... تو ..." </FONT><FONT class=Apple-style-span color=#ff0000 size=3>خدا ... </FONT><FONT class=Apple-style-span color=#ff00cc size=3>"!</FONT></P> <P><FONT class=Apple-style-span color=#ff00cc size=3>.</FONT></P> <P><FONT class=Apple-style-span color=#ff00cc size=3>.</FONT></P> <P><FONT class=Apple-style-span color=#ff00cc size=3>.</FONT></P> <P><FONT class=Apple-style-span color=#ff00cc size=3>_ </FONT><FONT class=Apple-style-span size=3>امان ازسکوتی که به دنبال سکوتت مرا فرا میگیرد</FONT><FONT class=Apple-style-span color=#ff0000 size=4>...!</FONT></P> <P><FONT class=Apple-style-span size=3>  وامان ازبغضی که همراهیش میکند</FONT><FONT class=Apple-style-span color=#ff0000 size=4>...</FONT></P> <P><FONT class=Apple-style-span size=3>  وامان ازاین سه نقطه های بی پایان</FONT><FONT class=Apple-style-span color=#ff0000 size=4>...</FONT></P> <P><FONT class=Apple-style-span size=3>  از واژه هایی که خود را در این سه نقطه های </FONT></P> <P><FONT class=Apple-style-span size=3>  بی پایان پنهان کرده اند </FONT><FONT class=Apple-style-span color=#ff0000 size=4>...!</FONT></P><br><br>منبع:<br>http://uncannymind.blogfa.com text/html 2012-08-26T01:19:00+01:00 ssdsdsd.mihanblog.com sanaz sanazz روزگار غريبي ست نازنين http://ssdsdsd.mihanblog.com/post/2 <p style="text-align: center;"><img src="http://up.vatandownload.com/images/6aznnzdgdwhvmunf9vi4.jpg" /></p> <p style="color: rgb(204, 204, 204);" class=" " dir="rtl"><font size="1"><strong><span lang="AR-SA">دهان ات را میبویند</span></strong></font></p> <p style="color: rgb(204, 204, 204);" class=" " dir="rtl"><font size="1"><strong><span lang="AR-SA">مبادا که گفته باشی دوستت میدارم</span></strong></font></p> <p style="color: rgb(204, 204, 204);" class=" " dir="rtl"><font size="1"><strong><span lang="AR-SA">دل ات را میبویند</span></strong></font></p> <p style="color: rgb(204, 204, 204);" class=" " dir="rtl"><font size="1"><strong><span lang="AR-SA">روزگار غریبی ست نازنین</span></strong></font></p> <p style="color: rgb(204, 204, 204);" class=" " dir="rtl"><font size="1"><strong><span lang="AR-SA">و عشق را کنار تیرک راه بند</span></strong></font></p> <p style="color: rgb(204, 204, 204);" class=" " dir="rtl"><font size="1"><strong><span lang="AR-SA">تازیانه میزنند</span></strong></font></p> <p style="color: rgb(204, 204, 204);" class=" " dir="rtl"><font size="1"><strong><span lang="AR-SA">عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد</span></strong></font></p> <p style="color: rgb(204, 204, 204);" class=" " dir="rtl"><font size="1"><strong><span lang="AR-SA">در این بن بست کج و پیچ سرما</span></strong></font></p> <p style="color: rgb(204, 204, 204);" class=" " dir="rtl"><font size="1"><strong><span lang="AR-SA">آتش را</span></strong></font></p> <p style="color: rgb(204, 204, 204);" class=" " dir="rtl"><font size="1"><strong><span lang="AR-SA">به سوخت بار سرود و شعر فروزان میدارند</span></strong></font></p> <p style="color: rgb(204, 204, 204);" class=" " dir="rtl"><font size="1"><strong><span lang="AR-SA">به اندیشیدن خطر مکن</span></strong></font></p> <p style="color: rgb(204, 204, 204);" class=" " dir="rtl"><font size="1"><strong><span lang="AR-SA">روزگار غریبی ست نازنین</span></strong></font></p> <p style="color: rgb(204, 204, 204);" class=" " dir="rtl"><font size="1"><strong><span lang="AR-SA">انکه بر در میکوبد شباهنگام</span></strong></font></p> <p style="color: rgb(204, 204, 204);" class=" " dir="rtl"><font size="1"><strong><span lang="AR-SA">به کشتن چراغ امده است.</span></strong></font></p> <p style="color: rgb(204, 204, 204);" class=" " dir="rtl"><font size="1"><strong><span lang="AR-SA">نور را در پستوی خانه نهان باید کرد</span></strong></font></p> <p style="color: rgb(204, 204, 204);" class=" " dir="rtl"><font size="1"><strong><span lang="AR-SA">انک قصابان اند</span></strong></font></p> <p style="color: rgb(204, 204, 204);" class=" " dir="rtl"><font size="1"><strong><span lang="AR-SA">بر گذر گاه ها مستقر</span></strong></font></p> <p style="color: rgb(204, 204, 204);" class=" " dir="rtl"><font size="1"><strong><span lang="AR-SA">با کنده و ساتوری خون الود</span></strong></font></p> <p style="color: rgb(204, 204, 204);" class=" " dir="rtl"><font size="1"><strong><span lang="AR-SA">روزگار غریبی ست نازنین</span></strong></font></p> <p style="color: rgb(204, 204, 204);" class=" " dir="rtl"><font size="1"><strong><span lang="AR-SA">و تبسم را بر لب ها جراحی میکنند و ترانه را بر دهان</span></strong></font></p> <p style="color: rgb(204, 204, 204);" class=" " dir="rtl"><font size="1"><strong><span lang="AR-SA">شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد</span></strong></font></p> <p style="color: rgb(204, 204, 204);" class=" " dir="rtl"><font size="1"><strong><span lang="AR-SA">کباب قناری</span></strong></font></p> <p style="color: rgb(204, 204, 204);" class=" " dir="rtl"><font size="1"><strong><span lang="AR-SA">بر اتش سوسن و یاس</span></strong></font></p> <p style="color: rgb(204, 204, 204);" class=" " dir="rtl"><font size="1"><strong><span lang="AR-SA">روزگار غریبی ست نازنین</span></strong></font></p> <p style="color: rgb(204, 204, 204);" class=" " dir="rtl"><font size="1"><strong><span lang="AR-SA">ابلیس پیروز مست<span>  </span>سور عزای ما را بر سفره نشسته است</span></strong></font></p> <p style="color: rgb(204, 204, 204);" class=" " dir="rtl"><font size="1"><strong><span lang="AR-SA">خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد</span></strong></font></p><br><br>منبع:<br>http://mehdi1665.blogfa.com text/html 2012-08-26T01:15:03+01:00 ssdsdsd.mihanblog.com sanaz sanazz ناگفتی های دلنشین. http://ssdsdsd.mihanblog.com/post/124 <p style="text-align: center;"><a href="http://mehdirajaby1.blogfa.com/"><img width="264" height="191" id="il_fi" src="http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQdbpO3W6Yc9wxJp-HgLoQ6dGlIgbSmX23cTF74NIaTVsB4NxXk&t=1" style="padding-right: 8px; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px;" /></a></p><p style="text-align: left;"><br /></p><p style="text-align: center; color: rgb(255, 0, 0);"><strong><font size="3">ناگفتی های دلنشین.</font></strong></p><br><br>منبع:<br>http://mehdirajaby1.blogfa.com text/html 2012-08-25T06:30:03+01:00 ssdsdsd.mihanblog.com sanaz sanazz http://ssdsdsd.mihanblog.com/post/15 <font class="Apple-style-span" size="3"><em><img src="http://aloneboy.com/pic/mataleb/Cigar/boye%20Cigar%5BAloneBoy.com%5D.jpg" /></em></font></p><p><font class="Apple-style-span" size="3"><em><br /></em></font></p><p><font class="Apple-style-span" size="3"><em>_گفتی دهانت بوی شیر میدهد</em></font></p><p><font class="Apple-style-span" size="3"> <font class="Apple-style-span" color="#FF00CC">رفتی...</font></font></p><p><font class="Apple-style-span" size="3">حالا بوی سیگار</font></p><p><font class="Apple-style-span" size="3"> مشروب...</font></p><p><font class="Apple-style-span" size="3"> بوی دروغ هم میدهد!</font></p><p><font class="Apple-style-span" size="3">  <font class="Apple-style-span" color="#FF00CC">برگرد!!!</font></font></p><p><font class="Apple-style-span" size="3"><font class="Apple-style-span" color="#FF00CC"><br /></font></font></p><p><font class="Apple-style-span" size="3"><em>_ این که میکشم درد بی "تو"بودن نیست</em></font></p><p><font class="Apple-style-span" size="3">تاوان با تو بودن است!</font></p><br><br>منبع:<br>http://uncannymind.blogfa.com text/html 2012-08-25T01:41:55+01:00 ssdsdsd.mihanblog.com sanaz sanazz اجازه هست .. http://ssdsdsd.mihanblog.com/post/125 <p style="text-align: center;"><a href="http://mehdirajaby1.blogfa.com/"><img width="269" height="213" id="il_fi" src="http://www.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2009/02/090219202629_bb1.jpg" style="padding-right: 8px; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px;" /></a></p><p style="text-align: left;"><br /></p><p style="text-align: center;"><strong><font size="3" style="color: rgb(255, 0, 0);">اجازه هست ..</font></strong></p><br><br>منبع:<br>http://mehdirajaby1.blogfa.com text/html 2012-08-25T01:32:20+01:00 ssdsdsd.mihanblog.com sanaz sanazz جاده هاي زيبا و رويايي در طبيعت http://ssdsdsd.mihanblog.com/post/126 <p style="text-align: center;"><font face="Tahoma" id="yiv666539271yui_3_2_0_1_1328284626166964"><font face="Tahoma" style="font-size: 9pt;" id="yiv666539271yui_3_2_0_1_1328284626166975"><a target="_blank" style="text-decoration: none;" rel="nofollow"><img border="0" src="http://persian-star.org/1390/11/10/road/05.jpg" style="width: 338px; height: 224px;" /></a></font></font></p><p style="text-align: center;"><br /></p><p style="text-align: center;"><span class="postbody" style="color: rgb(255, 0, 0);"><font face="Tahoma" style="font-size: 13pt;">جاده هاي زيبا و رويايي در طبيعت</font></span></p><br><br>منبع:<br>http://mehdirajaby1.blogfa.com text/html 2012-08-24T20:47:00+01:00 ssdsdsd.mihanblog.com sanaz sanazz http://ssdsdsd.mihanblog.com/post/16 <img src="http://tehrankids.com/uploads/posts/2012-07/1342622854__dandelion__by_tynas.jpg" /><br /><p></p><p><br /></p><p></p><p><font class="Apple-style-span" size="3">_ گاهی باید ارزوهایت را مثل قاصدک بگذاری کف دستت</font></p><p><font class="Apple-style-span" size="3">وبسپاریشان به دست باد تا بروند <font class="Apple-style-span" color="#FF0000">وسهم دیگران شوند! </font></font></p><p><font class="Apple-style-span" size="3"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><br /></font></font></p><p><font class="Apple-style-span" size="3"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">_قاصدک</font><font class="Apple-style-span"> حرف دلم را توفقط میدانی</font></font></p><p><font class="Apple-style-span" size="3"><font class="Apple-style-span">  نامه عاشقیم را تو فقط میخوانی</font></font></p><p><font class="Apple-style-span" size="3"><font class="Apple-style-span">  قاصدک هیچ کس با من نیست</font></font></p><p style="direction: rtl; "><font class="Apple-style-span" size="3"><font class="Apple-style-span">  همه رفتند تو چرا میمانی؟!</font></font></p><p style="direction: rtl; "><font class="Apple-style-span" size="3"><font class="Apple-style-span"><img src="http://pichak.net/blogcod/zibasazi/06/image/pichak.net-12.gif" /></font></font></p><br><br>منبع:<br>http://uncannymind.blogfa.com text/html 2012-08-24T01:51:00+01:00 ssdsdsd.mihanblog.com sanaz sanazz برترین و زيباترين دلنوشته ها http://ssdsdsd.mihanblog.com/post/127 <p style="text-align: center;"> <a href="http://mehdirajaby1.blogfa.com/"><img style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px; width: 371px; height: 250px;" src="http://www.kocholo.org/img/images/7usb8jf54ojgh0owae0.jpg" alt="7usb8jf54ojgh0owae0.jpg" /></a></p> <p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><br /></span></p><p style="text-align: center;"><span class="postbody"><em><font face="Tahoma" color="#000000" style="font-size: 13pt;"> </font></em><font face="Tahoma" color="#000000" style="font-size: 13pt; color: rgb(255, 0, 0);">برترین و زيباترين </font><span style="color: rgb(255, 0, 0);"> </span><font face="Tahoma" color="#CC0066" style="font-size: 13pt; color: rgb(255, 0, 0);">دلنوشته</font><font face="Tahoma" color="#000000" style="font-size: 13pt; color: rgb(255, 0, 0);"> ها</font></span></p><br><br>منبع:<br>http://mehdirajaby1.blogfa.com